KULLANICI GİRİŞİ

TEKLİF İSTEYİN

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİMİZ

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİMİZ

Yardımcı sağlık personeli aşağıdaki işleri yapar.

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak
  • İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak
  • İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak
  • İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek
  • İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak
  • İş sağlığı eğitimlerinde görev almak