TEKLİF İSTEYİN

Hizmetlerimiz

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETLERİMİZ

İşyeri hekiminin görevi İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarıyla belirlenmiştir. İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak İşyerindeki gözetim ve denetim […]

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETİMİZ

İş Güvenliği Uzmanı, şirketinizin iş güvenliği mevzuatına uyumunu kontrol etmekten ve belirlediği uygunsuzlukları ilgili mercilere iletmekle sorumlu kişidir. İş Güvenliği Uzmanının görevleri; Teknik Konular ve Genel Konular ile iş risklerine bağlı gelişebilecek iş kazalarından korunma hakkında eğitim vermek. İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak Yıllık Çalışma […]

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİMİZ

Yardımcı sağlık personeli aşağıdaki işleri yapar. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi işlemlerinde işyeri hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak İş sağlığı konusunda veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak İşyeri hekiminin yaptığı işe giriş ve periyodik muayeneler için işyeri hekimine asistanlık yapmak İşyeri hijyenini devamlı olarak kontrol etmek İlkyardım hizmetlerinin organizasyonunda görev almak İş sağlığı […]