https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/Logout.aspx

 

14 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

E-DEVLETE GEÇİŞ SEBEBİYLE 2019-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV
BAŞVURULARI İSG-KATİP ÜZERİNDEN ALINACAKTIR. ADAYLARIN
BAŞVURU OLUŞTURMADAN ÖNCE İŞBU DUYURUYU VE BAŞVURU REHBERİNİ
DİKKATLE İNCELEMELERİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. ADAYLAR E-DEVLET
KAPISI KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNİ KULLANARAK İSG-KATİP’E
“SORGULAMA&BAŞVURU” SEKMESİNDEN GİRİŞ YAPIP “SINAV BAŞVURUSU”
KISMINDAN BAŞVURULARINI ELEKTRONİK ORTAMDA TAMAMLAYACAKTIR.
BAŞVURUNUN TAKİBİ YİNE AYNI EKRANDAN YAPILACAK OLUP BAKANLIĞA
HERHANGİ BİR EVRAK GÖNDERİLMESİNE GEREK YOKTUR.

1-Yapılacak sınavla ilgili “Sınav Uygulama Duyurusu” daha sonra
https://birim.ailevecalisma.gov.tr/isggm/announcements/ adresinde ilan edilecektir.

YENİ EĞİTİMLE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAV TÜRÜNE KATILACAKLAR

2-İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi adayları
için önemli tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 15 EKİM 2019 tarihinden sonra
eğitimlerini tamamlayan adaylar 14 ARALIK 2019 tarihinde yapılacak sınava
giremeyeceklerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ İÇİN TARİHLER

Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi En Geç 7 Eylül 2019 Saat 23:59
Eğitim Programı Başlangıç Tarihi En Geç 11 Eylül 2019
Teorik Eğitim (Uzaktan ve Örgün Eğitim) Bitiş
Tarihi En Geç 10 Ekim 2019
Uygulamalı Eğitim Bitiş Tarihi (Staj Yerinin
Bildirilmesi ve Taraflarca Onaylanması Dahil) En Geç 15 Ekim 2019 Saat 23:59
Program Bitiş Tarihi (Uzaktan, Örgün ve Uygulamalı
Eğitimin Onaylanması Dahil) En Geç 15 Ekim 2019 Saat 23:59
Uygulamalı eğitimin tamamlanması için staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden
bildirilmiş ve ilgili İSG profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından
en geç 15 Ekim 2019 saat 23:59’a kadar onaylanmış olması gerekmektedir.
Fiili çalışma süresine istinaden (B) ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alacak
adayların fiili çalışma sürelerinin ispatı için 24 HAZİRAN 2019 tarihinde Genel
Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmış olan Duyuruda belirtilen evraklarla eğitim
programına başvurmaları gerekmektedir.
Adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi
Kartı”ndan katıldıkları eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını,
uygulamalı eğitimlerinin onaylanıp onaylanmadığını…vb.) görüntüleyebileceklerdir. Sistemin
kullanımı ile ilgili rehber için Tıklayınız.
Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan ve
uygulamalı eğitimi belirtilen tarihe kadar onaylananlar) İSG-KATİP’ten otomatik olarak
çekilerek ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU
OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

YENİ EĞİTİMLE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAV TÜRÜNE KATILACAKLAR

3-İlk defa eğitim alarak anılan sınava katılacak diğer sağlık personeli adayları için önemli
tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 15 EKİM 2019 tarihinden sonra eğitimlerini
tamamlayan adaylar 14 ARALIK 2019 tarihinde yapılacak sınava giremeyeceklerdir.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ İÇİN TARİHLER

Eğitim Kurumlarının Program Giriş Tarihi En Geç 26 Eylül 2019 Saat 23:59
Eğitim Programı Başlangıç Tarihi En Geç 30 Eylül 2019
Program Bitiş Tarihi (Uzaktan ve Örgün Eğitim) En Geç 15 Ekim 2019 Saat 23:59
Adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi
Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını vb.)
görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili rehber için Tıklayınız.
Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan) İSGKATİP’ten otomatik olarak çekilerek ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK
BULUNMAMAKTADIR.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILARAK BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR

4a- Doğrudan iş güvenliği uzmanlığı-işyeri hekimliği sınav türüne katılarak başarısız
olanlar ile 27 Temmuz 2015 tarihinden önce başlayan eğitim programlarına kaydolup
sınava katılarak başarısız olanlar
Daha önce sınava katılarak başarısız olan adayların öncelikle İSG-KATİP’e
“Sorgulama&Başvuru” sekmesinden girip başvurulacak sınav grubunu seçmeleri ve “Sınav
Başvurusu” butonuna tıklayarak durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. İlgili ekranda
incelenmiş ve “UYGUN” görülmüş bir başvurusu bulunan adayların isimleri ÖSYM’ye
bildirilecek olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA
EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

İlgili ekranda bulunan başvuruda eksik evrak olması halinde bahse konu eksikliklerin
adaylarca en geç 15 EKİM 2019 saat 23:59’a kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
Anılan tarih ve saatten sonra başvuru yapan/eksik evrak tamamlayan adayların başvuruları
ancak bir sonraki sınav dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için
adayların son başvuru tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.
Yüklenen evraklar incelenerek aynı ekrandan adaylara durumu hakkında geribildirim
yapılacaktır. İnceleme durumu “UYGUN” olan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecektir.
Sisteme evrakların nasıl yüklenebileceği ve durumun nasıl takip edilebileceğine ilişkin rehber
için Tıklayınız.
4b- 27 Temmuz 2015 tarihinden sonra başlayan eğitim programlarına kaydolup sınava
katılarak başarısız olanlar
Adaylar İSG-KATİP’te yer alan “Sorgulama&Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi
Kartı”ndan eğitim programına ilişkin detayları (devamsızlık durumlarını vb.)
görüntüleyebileceklerdir. Sistemin kullanımı ile ilgili rehber için Tıklayınız.
Eğitimini başarıyla tamamlayan adayların bilgileri (devamsızlık süresini aşmayan) İSGKATİP’ten otomatik olarak çekilerek ÖSYM’ye bildirilecek olup bu adayların HERHANGİ BİR BAŞVURU OLUŞTURMASINA VEYA EVRAK GÖNDERMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

DOĞRUDAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAV TÜRÜNE KATILACAKLAR

5-İlgili mevzuat kapsamında, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almadan doğrudan
sınava katılma hakkı olan adayların (üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans programını
tamamlayanlar, iş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği bilim uzmanı unvanına sahip olan
hekimler, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında yüksek lisans yapmış
mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar, Genel
Müdürlük ve bağlı birimlerinde çalışanlar ile iş müfettişleri) İSG-KATİP’e
“Sorgulama&Başvuru” sekmesinden girip başvurulacak sınav grubunu seçmeleri ve “Sınav
Başvurusu” butonuna tıklayarak başvuru oluşturmaları gerekmektedir. Oluşturulan
başvuruların doğru kategoriden seçilmesi ve istenilen evrakların eksiksiz yüklenmesi önem
arz etmektedir. Oluşturulan başvurulara evrak yüklenmemesi halinde başvuru 48 saat sonra
sistemden otomatik olarak silinmektedir. Her kategori özelinde istenilen evraklar sistemde
belirtilmiş olup inceleme durumu da yine aynı ekrandan adaylar tarafından takip
edilebilecektir. “Ek Evrak” kısmı, isim – soyisim değişikliğini gösterir belge, denklik belgesi
gibi belgelerin ibrazı için kullanılacak olup İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans mezunlarının
önlisans diplomalarını “Lisans/Ön Lisans Diploması” kısmına yüklemeleri gerekmektedir.
İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği sınav türüne doğrudan katılacak adaylar için son
evrak yükleme tarihi en geç 15 EKİM 2019 saat 23:59’dur. Yüklenen evraklar incelenerek
aynı ekrandan adaylara durumu hakkında geribildirim yapılacaktır. Anılan tarih ve saatten
sonra başvuru yapan/eksik evrak tamamlayan adayların başvuruları ancak bir sonraki sınav
dönemi için dikkate alınacak olup mağduriyet oluşmaması için adayların son başvuru
tarihinden önce işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. İnceleme durumu “UYGUN”
olan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecektir. Sisteme evrakların nasıl yüklenebileceği ve
durumun nasıl takip edilebileceğine ilişkin rehber için Tıklayınız.
Dilekçe örnekleri aşağıda yer almakta olup ilgili dilekçeler doldurulup imzalandıktan sonra
taranarak sisteme yüklenmelidir:
 Doğrudan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne Katılacaklar
 Yüksek Lisans ile Doğrudan (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Türüne
Katılacaklar
 Doğrudan İşyeri Hekimliği Sınav Türüne Katılacaklar
 Genel Müdürlük ve Bağlı Birimlerinde Çalışanlar ile İş Müfettişleri
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE UYGUN GÖRÜLEREK ÖSYM’YE BİLDİRİLEN
ADAYLARIN 14 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILACAK SINAVA GİREBİLMELERİ
İÇİN “SINAV UYGULAMA DUYURUSU”NDA BELİRTİLECEK TARİHLER
ARASINDA ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ARACILIĞI İLE SINAV GİRİŞ
BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR.