100 SORUDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

100 SORUDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kitapçığına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/7d5b0a2f-e0ea-41e0-bf0b-bc9e43dfb57a.pdf   İÇİNDEKİLER 1) Kişisel Verilerin Korunmasına Neden İhtiyaç Duyulmuştur? 8 2) Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dayanağı Nedir ve Bu Hak Sınırsız Bir Hak mıdır? 10 3) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir? 11 4) Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Amacı Nedir? 12 5) […]

14 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV DUYURUSU

https://isgkatip.ailevecalisma.gov.tr/Logout.aspx   14 ARALIK 2019 TARİHİNDE YAPILACAK 2019-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV DUYURUSU E-DEVLETE GEÇİŞ SEBEBİYLE 2019-İSG ARALIK DÖNEMİ SINAV BAŞVURULARI İSG-KATİP ÜZERİNDEN ALINACAKTIR. ADAYLARIN BAŞVURU OLUŞTURMADAN ÖNCE İŞBU DUYURUYU VE BAŞVURU REHBERİNİ DİKKATLE İNCELEMELERİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. ADAYLAR E-DEVLET KAPISI KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİNİ KULLANARAK İSG-KATİP’E “SORGULAMA&BAŞVURU” SEKMESİNDEN GİRİŞ YAPIP “SINAV BAŞVURUSU” KISMINDAN BAŞVURULARINI ELEKTRONİK ORTAMDA […]

KİMLER ŞANTİYE ŞEFİ OLABİLİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe göre aşağıdaki meslek grupları şantiye şefliği yapabilecekler. 2 Mart 2019’da yayımlanan Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğe göre: İnşaat Mühendisleri Mimarlar Makine Mühendisleri Elektrik Mühendisleri Denkliği bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisleri Yapı, makine, elektrik teknik öğretmenleri İnşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikerleri   Şantiye şefliği […]

SGK MESLEK KODLARININ GÜNCELLENMESİ_SON GÜN 01.07.2019

Yeni bir erteleme söz konusu olmazsa, 01/07/2019 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçilecektir.   5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun idari para cezalarını düzenleyen 102. Maddesinin 1 fıkrasının n bendi şu şekildedir: “(Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek […]

2019 SGK MESLEK KODLARI

2019 SGK MESLEK KODLARI MESLEK KODU MESLEK 4110.05 Abone İşleri Memuru 2320.95 Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni 2221.27 Acil Servis Hemşiresi 3258.02 Acil Tıp Teknisyeni 2212.10 Acil Tıp Uzmanı 3259.08 Acil Yardım ve Afet Yöneticisi/Meslek Elemanı 6223.01 Açık Deniz Balıkçısı 9333.13 Açık Hava Depo Görevlisi 8121.02 Açık Ocak İzabecisi (Martin) -Çelik 6111.34 Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi […]

“KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ” 01.05.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı.

1 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30761 YÖNETMELİK Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: YÖNETMELİK EKLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları […]

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ _ Resmi Gazetede 19.04.2019 tarihinde yayınlandı.

  19 Nisan 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30750 TEBLİĞ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporuna […]

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ İLE İSG EVRAKININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Bilindiği üzere son dönemde Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında birçok değişiklik yapılmaktadır. İSG açısından bazı çalışanlarımızın sağlık ve TC KİMLİK numaralarının açıkça yazılı olduğu eğitim sertifikalarını farklı firmaların İSG birimlerine  iletmek durumunda kalabiliyoruz.   TC kimlik numarasının yazılı olduğu eğitim sertifikaları kanunda açıkça öngörüldüğü için gönderilebilmektedir.   Normal şartlarda FİRMA_İSG biriminin vereceği eğitim ve sağlık raporu […]

ENGELLİ ÇALIŞANLARIN SAĞLIK RAPORLARI YENİLENMELİDİR

20.02.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK ile ENGELLİLİK RAPORUNA dair “Bireyin engellilik durumu dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği rapora mutlaka yazılır.” hükmü eklenmiştir. Çalışma hayatında yer alan engellilerin raporlarının bu husus göz önünde bulundurularak yenilenmesi ve yaptıkları işle raporun uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.   20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı […]

Page 1 of 2
1 2